WERKWIJZE
Kennismakingsgesprek Als je geïnteresseerd bent geraakt, kunt je telefonisch contact met mij opnemen. We hebben dan een oriënterend gesprek. Hierbij vertel ik je wat ik voor jouw kind kan betekenen en waarbij je al uw vragen kunt stellen.   Intakegesprek Vervolgens heb ik samen met jou en je kind een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op de achtergrond en de hulpvraag van je kind. We bekijken samen alle mogelijkheden voor de beste begeleiding. Om een traject te starten dient je kind hier zelf ook achter te staan.     Sessies Na iedere sessie koppel ik mondeling kort terug wat we hebben gedaan. Je kind mag   natuurlijk ook zelf aan jou vertellen wat we hebben gedaan. Indien de veiligheid van je kind niet in gevaar is, is wat je kind mij vertelt tijdens de sessies vertrouwelijk.    Meldcode Ik houd mij aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode verplicht voor elke professional die werkt met ouders en/of kinderen.  
WERKWIJZE
Kennismakingsgesprek Als je geïnteresseerd bent geraakt, kunt je telefonisch contact met mij opnemen. We hebben dan een oriënterend gesprek. Hierbij vertel ik je wat ik voor jouw kind kan betekenen en waarbij je al uw vragen kunt stellen.   Intakegesprek Vervolgens heb ik samen met jou en je kind een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op de achtergrond en de hulpvraag van je kind. We bekijken samen alle mogelijkheden voor de beste begeleiding. Om een traject te starten dient je kind hier zelf ook achter te staan.     Sessies Na iedere sessie koppel ik mondeling kort terug wat we hebben gedaan. Je kind mag natuurlijk ook zelf aan jou vertellen wat we hebben gedaan. Indien de veiligheid van je kind niet in gevaar is, is wat je kind mij vertelt tijdens de sessies vertrouwelijk.    Meldcode Ik houd mij aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode verplicht voor elke professional die werkt met ouders en/of kinderen.